30 juni 2021

Windmolenuitspraak Raad van State leidt tot vertraging, maar er is een uitweg

De uitspraak van de Raad van State waarin is bepaald dat het kabinet een milieubeoordeling moet maken voor er nieuwe windmolens kunnen geplaatst worden, zal tot […]
30 juni 2021

PostNL sorteert met nieuw sociaal plan voor op andere organisatie

PostNL heeft met de vakbonden afspraken gemaakt over een sociaal plan, waarmee het bedrijf voorsorteert op een andere organisatie. Zo verschuift het zwaartepunt meer en meer […]
30 juni 2021

Pensioenfonds ABP stapt in risicovolle leningen aan grote bedrijven

Ambtenarenpensioenfonds ABP, het grootste pensioenfonds van ons land, heeft zich aangesloten bij een initiatief van de grootbanken om achtergestelde leningen te verstrekken aan Nederlandse bedrijven die […]
30 juni 2021

Kabinet moet bouwregels voor windmolens aanpassen

Het demissionaire kabinet moet de landelijke regels voor de bouw van windmolens aanpassen. Ook de milieueffecten van de turbines op hun omgeving moeten voortaan worden beoordeeld, […]
Prev page

Next page