Tweede Kamervoorzitter Bergkamp roept Twitter op bedreigingen aan te pakken
31 mei 2023
Slachthuizen onder verscherpt toezicht vanwege 'structurele dierenmishandeling'
31 mei 2023

Hard oordeel over KLM: regels voor staatssteun niet nageleefd

KLM houdt zich niet aan voorwaarden die zijn verbonden aan de staatssteun die het bedrijf tijdens de coronacrisis kreeg, volgens de staatsagent. Het bedrijf keert alweer winstdelingen uit, geeft nog steeds belastingvoordelen aan personeel in het buitenland en piloten hebben te weinig salaris ingeleverd.
Source: Fiscaal nieuws