17 maart 2016

Navorderen mogelijk bij herstellen systeemfout

Krijgt uw organisatie door een systeemfout bij het bepalen van de belasting een lagere aanslag opgelegd, dan kan de inspecteur dit nog rechttrekken met een navorderingsaanslag. […]
17 maart 2016

Nieuwe Leidraad Horizontaal Toezicht mkb

Onlangs is de Leidraad Horizontaal Toezicht mkb uit 2011 geheel herzien. Dit was nodig om de Leidraad beter aan te laten sluiten op opgedane praktijkervaringen en […]
16 maart 2016

Beoordelingskader wet DBA gepubliceerd

Vorige maand werd duidelijk dat enkele modelcontracten, die de Belastingdienst al op zijn eigen website had gepubliceerd, fouten bevatten. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft deze onjuistheden […]
15 maart 2016

Cassatie BTW privégebruik auto ongegrond

Advocaat-Generaal (AG) IJzerman van de Hoge Raad heeft in drie van de vier proefprocedures over de BTW en het privégebruik van de auto van de zaak […]