18 augustus 2016

Huur aftrekbaar bij werkkamer in huurwoning

Als een ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn onderneming vanuit de werkruimte van zijn huurwoning uitoefent, kan hij het huurrecht aanmerken als ondernemingsvermogen. De huisvestingskosten van de […]
18 augustus 2016

Volg Prinsjesdag 2016 bij Rendement.nl

Op 20 september is het weer Prinsjesdag en zoals ieder jaar zit de redactie van Rendement.nl klaar om de Miljoenennota en het Belastingplan voor u uit […]
15 augustus 2016

Schenkbelasting bij kwijtschelding schuld

Om te bepalen of iemand een beroep kan doen op de bijzondere schenkingsvrijstelling dat hij niet in staat is om zijn schulden te betalen, moet voor […]
11 augustus 2016

Geen afboeking HIR na frauduleuze handelingen

Wijzigt kort na een herinvestering het aandelenbelang in een bv, dan kan de inspecteur de afboeking van een eerder gevormde herinvesteringsreserve (HIR) terugdraaien. De herinvestering en […]