28 september 2017

Al snel sprake van een factuur voor de BTW

De Hoge Raad heeft aangegeven dat er toch sprake kan zijn van een factuur voor de BTW ook al is de prestatie nog niet verricht en […]
26 september 2017

Knip in bijtelling auto van de zaak is geen discriminatie

Het algemene tarief voor de bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak is dit jaar verlaagd naar 22%. Maar voor auto’s die al vorig […]
25 september 2017

Voor 1 oktober voorlopige aanslag vragen om box 3 te besparen

Door voor 1 oktober a.s. om een voorlopige aanslag te verzoeken, mag een belastingplichtige het bedrag van het verzoek per 1 januari 2018 als betaald beschouwen […]
22 september 2017

Het verschil: resultaat uit overige werkzaamheden en winst uit onderneming

Als inkomsten niet als winst uit onderneming of als loon uit dienstbetrekking kunnen worden aangemerkt is er sprake van resultaat uit overige werkzaamheden. Het is echter […]